مقایسه لوبیا چیتی و لوبیا قرمز

خانواده لوبیاها دارای چند دسته‌بندی مختلف هستند. معروف‌ترین آنها لوبیا چیتی و لوبیا قرمز است. البته در مناطق مختلف زمین مخصوصا در قسمت‌های شرق آسیا، برخی دیگر از انواع لوبیا

اشتراک گذاری