چرا رب گوجه خانگی رنگ ندارد؟

تا به حال یک رب گوجه خانگی را با یک رب گوجه کارخانه‌ای مقایسه کرده‌اید؟ غالبا اولین چیزی که در این مقایسه به چشم می‌آید، رنگ رب گوجه است. در

اشتراک گذاری