چرا خیارشور کپک می زند؟

خیارشور یکی از خوشمزه ترین و جذاب ترین فرآورده ها و ترشیجات است. اگر به راه پله و یا زیرزمین خانه های افراد مسن تر مانند مادربزرگ ها و پدربزرگ

اشتراک گذاری