درمان مسمومیت با تن ماهی

مسمومیت با تن ماهی یا همان بوتولیسم جز بیماری های بسیار خطرناک است. این بیماری در اثر نوعی باکتری ایجاد شده که به صورت بالقوه خاصیت کشندگی دارد. این نوع

اشتراک گذاری