علت گازدار شدن رب گوجه

تا کنون چند نفر از شما تجربه گازدار شدن رب گوجه را داشته اید؟ در این حالت رب گوجه شبیه به نوشابه شده و در آن حباب های ریزی دیده

اشتراک گذاری